BMC Software – יתרון גלובלי מתל-חי

חברת BMC Software הינה ספקית מובילה של פתרונות ניהול ארגוני ומערכות שליטה ובקרה, המאפשרים לארגונים לנהל את תשתית מערכות המידע שלהם מנקודת מבט עסקית. לחברה, שנוסדה בשנת 1980, סניפים הפזורים ברחבי העולם ומחזור מכירות שנתי של 2.2 מיליארד דולר. בישראל החלה פעילות החברה בשנת 1999 וכיום מעסיקה BMC Software בישראל כ- 380 עובדים בתל אביב ובתל-חי.

באפריל 2003 החליטה חברת BMC להשקיע בסניפיפיתוח ברחבי העולם המציעים  איכויות אנושיות גבוהות, בעלויות נמוכות יותר, בהשוואה לערים המרכזיות. כחלק ממדיניות זו הורחב הסניף בתל-חי, אשר בתחילת דרכו שימש בעיקר כמרכז בדיקות תוכנה (QA).

כיום מועסקים בתל חי כ- 220 עובדים, מהם כ- 20 סטודנטים, בתפקידי פיתוח, תמיכה ובדיקות תוכנה. בין הרעיונות שעמדו מאחורי הקמת סניף תל חי, עמדה הכוונה למשוך בוגרים של מכללת תל-חי, בתחום מדעי המחשב, להפוך ולהיות חלק מקבוצת ליבה שתועסק במחלקת בדיקות התוכנה.

הסיבות להקמת BMC בתל חי:

כוח אדם איכותי הקיים באזור הצפון.
קירבה גיאוגרפית לחוג למדעי המחשב של מכללת תל-חי.
עלויות נמוכות של נדל"ן ומגורים באזור הצפון.
תמיכה וסיוע ממשלתי עבור פעילות בצפון.
הפעילות בתל-חי משתלבת היטב בתכנית החברה למעורבות בקהילה. בשנת 1977 הקימה החברה, בשיתוף עמותת לשובע, בית נוער עבור ילדים בסיכון מקריית שמונה. תרומת החברה לפרויקט ניתנת הן כתרומה כספית לתפעול בית הנוער והן בהשתלבות עובדי החברה בעבודה התנדבותית עם הילדים.

התרחבות צוות העובדים בתל חי הצליחה בעקבות גיוס מוצלח של עובדים מהצפון ומתן סיוע לעובדים העוברים מאזור המרכז, הכולל : מימון המגורים בשנה הראשונה, מימון העברת החפצים, סיוע במציאת דירה וסיוע במציאת עבודה לבני הזוג.

כ-25% מן העובדים בסניף הצפוני עברו מאזור המרכז או שהינם תושבי הצפון במקור, שחזרו מן המרכז.  75% הנוספים מגיעים מאזור הצפון, מנהריה ועד הגולן.

הקשר הפעיל בין BMC Software  לבין מכללת תל-חי תורם גם הוא לגיוס וההכשרה המוצלחים של עובדי החברה. BMC תל-חי אחראית לפרויקט "הטובים לתעשייה", שבמסגרתו מועסקים בחברה סטודנטים ממכללת תל חי לתקופת הכשרה.  בסיומה נקלטים רבים מבוגריה כעובדים קבועים בחברה. הפרויקט הינו נכס אסטרטגי לחברת BMC Software כמו גם למכללת תל חי.

בנוסף, מכשירה המכללה אנשי מיינפריים, במימון מלא של החברה. בסיום הקורס נקלטים הסטודנטים לעבודה במרכז הפיתוח של BMC  בתל-חי, המהווה היום מרכז פעילות המיינפריים של חברת BMC Software העולמית. 

BMC שומרת על הצלחתה בתל חי ומתכננת את הרחבת פעילותה במקום.