MEET- מפגש חינוך וטכנולוגיה למען המזרח התיכון

MEET הינו יוזמה חינוכית חדשנית שנועדה ליצור שפה מקצועית משותפת בין מנהיגים צעירים, ערבים ויהודים. בעבודה משותפת עם המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ((MIT , מאפשר ארגון MEET למשתתפים בתוכניותיו לרכוש כלים טכנולוגיים ומנהיגותיים מתקדמים, תוך העצמתם לשם יצירת שינוי חברתי חיובי בקהילותיהם.

יחד עם MIT, פיתח MEETתכנית חינוכית בת 3 שנים עבור תלמידי תיכון, המורכבת משני רכיבים משלימים: תכנית קיץ אינטנסיבית המתקיימת באוניברסיטה העברית בירושלים ותוכניות שנתיות המתקיימות, במקביל, במוקדי MEETבירושלים ובנצרת.

התכנית, המתנהלת רק בשפת האנגלית, משלבת לימודים במדעי המחשב עם יסודות של מינהל עסקים ויזמות. מטרת התוכנית הינה כי עם הגיעם לסיומה, יפתחו המשתתפים אב טיפוס של מוצר ותוכנית עסקית מלאה.  בנוסף לתכנית הלימודים הטכניים, מתמקדת התכנית בפיתוח מיומנויות המשתתפים בתחומי מנהיגות, ניהול, עבודת צוות, משא ומתן ותקשורת בין תרבותית.

בשנת 2012 הרחיב ארגון  MEETאת פעילותו על מנת לכלול מוקד חדש בגן התעשייה נצרת.  מהלך משמעותי זה פתח את תכנית המנהיגות הטכנולוגית והיזמית של MEETעבור אוכלוסייה גדולה של בני נוער ערבים ויהודים בצפון. בשנה הראשונה לקיום התכנית בנצרת, כ 300  מועמדים התחרו על 30 המקומות הפנויים בתכנית.  השנה, תתרחב התכנית ותציע מקומות עבור 40 משתתפים.