כיצד להגיע

 Waze : גן תעשיה לבון

GPS: גן התעשייה לבון

טל: 04-9582760