שם החברה תחומי עיסוק טלפון פקס דוא"ל אתר
פלסאל 04-9089820 04-9081313 @ W
קוליברי 04-9089100 04-9589061 @ W
מטליקון 04-9089860 04-9589255 @ W
צור לבון 04-9582760 04-9582768 @ W