MasteRound - איכות עולמית, בייצור מקומי

חברת MasteRound הוקמה בגן התעשייה דלתון בשנת 2005.
המפעל, השייך לקבוצת IMC, הוקם במטרה ליצור מקומות עבודה באזור דלתון, לגייס ולהכשיר כוח אדם מקצועי מהאזור, על מנת לאפשר לקבוצה להרחיב את יכולת הייצור שלה.

למידע נוסף

גאלאתיאה- יהלומים בדלתון

חברת גאלאתיאה הוקמה בשנת 2004 על ידי שני יזמים ישראלים צעירים בשם חיים שלזינגר ורן זיסקינד. החברה הצעירה פיתחה טכנולוגיה, מוגנת...
למידע נוסף