שם החברה תחומי עיסוק טלפון פקס דוא"ל אתר
גאלאתיאה מיכשור לתעשיית היהלומים 04-6990121/78 04-6987077 @
מאסטראונד יצור כלי חיתוך 04--9970577 @ W